Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Giảm chi phí sản xuất nhờ tối ưu hóa bể lắng

Chức năng kiểm soát tích hợp trực tuyến góp phần nâng cao hiệu suất của bể lắng

Trong quy trình của bể lắng có nhiều chỉ số hiệu suất quan trọng cho biết diễn biến quy trình – tất cả những chỉ số này cần được đo lường một cách chính xác và đáng tin cậy. Khó khăn của khách hàng là phải đảm bảo toàn bộ những dữ liệu này được điều khiển và kiểm soát để đảm bảo tính hiệu quả của quy trình lắng.

Lợi ích

  • Giảm nguy cơ tràn bể

  • Giảm chi phí định lượng chất keo tụ

  • Đo lường chính xác tỷ lệ dòng chảy bùn dưới

  • Tính toán trực tiếp thành phần chất rắn một cách chính xác

  • Sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn

Tối ưu hóa hiệu suất bể lắng

Quá trình lắng là bước cơ bản trong quy trình phân tách khai thác mỏ hiện đại. Quá trình keo tụ là quá trình tách các hạt lơ lửng ra khỏi chất lỏng nhờ quá trình lắng đọng tự do. Để kiểm soát bể lắng hiệu quả, có 6 yếu tố cần đặc biệt chú ý: kiểm soát lượng bùn, mức bùn, tỉ trọng và lưu lượng dòng chảy dưới, định lượng chất keo tụ và độ trong dòng chảy tràn. Do môi trường nhà máy sản xuất rất bụi bẩn nên để thực hiện các phép đo này không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi nhiều công sức để lựa chọn và lắp đặt thiết bị đo lường phù hợp.

Tìm kiếm thiết bị đo lường phù hợp nhất

Để đạt được kết quả tuyệt vời nhất cho quá trình lắng, Endress+Hauser cung cấp gói giải pháp tích hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất bể lắng. Khuyến nghị Khách Hàng kết hợp các thiết bị chính (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D và Oxymax COS51D) để tạo ra điều khác biệt cho toàn bộ quá trình. Ngoài ra, một gói các dịch vụ hoàn hảo có thể hỗ trợ Khách Hàng ngay tại chỗ giúp đảm bảo tính khả dụng của nhà máy.

Ứng dụng bể lắng trong quy trình khai thác mỏ ©Endress+Hauser
Bể lắng sử dụng trong quy trình khai thác mỏ. © Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn