Làm thế nào để giảm chi phí bảo trì?

Chuyển sang sử dụng thiết bị đo lường điện tử chính là giải pháp

Quý Vị hiện đang sử dụng lưu lượng kế cơ khí để đo sản phẩm đầu ra của polime trong nhà máy nhựa. Ngoài thách thức trong việc kiểm soát độ nhớt của nhựa trong máy trộn, Quý Vị còn phải thực hiện bảo trì thiết bị định kỳ. Việc vệ sinh bộ lọc cần được thực hiện thường xuyên để tránh làm nghẽn thiết bị đo cơ khí dẫn đến ngừng hoạt động toàn bộ quy trình. Chúng tôi có thể giúp khắc phục điều này bằng lưu lượng kế thay thế ưu việt nhất trong ngành là Coriolis Promass 83l, đòi hỏi thời gian bảo trì ít hơn và nâng cao an toàn quy trình.

Làm thế nào để giảm chi phí bảo trì?

Coriolis Promass 83I chính là giải pháp thay thế cho lưu lượng kế cơ khí giúp giảm chi phí và thời gian trì ©Endress+Hauser

Coriolis Promass 83I chính là giải pháp thay thế cho lưu lượng kế cơ khí giúp giảm chi phí và thời gian bảo trì

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn