Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Đạt chứng nhận giao nhận thương mại theo tiêu chuẩn MID/ OIML cho Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

Thiết bị đo lưu lượng Promass 84F Coriolis được thiết kế với tính năng đạt các tiêu chuẩn đo lường học đã được chứng nhận

Chúng tôi tự hào tuyên bố rằng thiết bị đo lưu lượng Promass F Coriolis đã được chứng nhận và đạt chuẩn để ứng dụng trong giao nhận thương mại dùng cho các chất khí hoá lỏng lạnh sâu như LNG.

Lợi ích

  • Được thiết kế để ứng dụng trong công tác giao nhận thương mại – tiêu chuẩn đặc trưng của các chứng nhận đo lường toàn cầu

  • Thiết bị đo lưu lượng hoạt động bền bỉ ở độ lạnh sâu

  • Tiết kiệm không gian lắp đặt - thiết bị nguyên khối không cần các đường ống ổn định lưu lượng trước và sau thiết bị

©Endress+Hauser

Chúng tôi đã có được phê duyệt giao nhận thương mại theo Phụ lục MI-005 (áp dụng cho các loại chất lỏng ngoài nước)
Cấp chính xác: 1.5 theo tiêu chuẩn OIML R-117 (MI-005) và 2.5 theo tiêu chuẩn OIML R81.Chứng nhận bao gồm dải kích thước thiết bị từ 3/8” đến 10” (DN8 đến DN250)

Hãy liên hệ với đại lý của chúng tôi tại nước của bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn