Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Ứng dụng DC Values

Hàng nghìn giá trị hằng số điện môi (DC) tích hợp sẵn trong một ứng dụng

Ứng dụng DC Values giúp Khách Hàng dễ dàng tiếp cận với hàng nghìn giá trị hằng số điện môi (DC) của tất cả các lưu chất khác nhau trong ngành công nghiệp tự động hóa quy trình.Khách Hàng có thể tìm kiếm theo tên của lưu chất hoặc số CAS nếu có. Chức năng tự động hoàn thiện hữu ích trong trường hợp Khách Hàng không nhớ chính xác tên của loại lưu chất.

Có sẵn trên thiết bị hoạt động trên hệ điều hành Android và iOS

Để tải ứng dụng vui lòng truy cập kho dữ liệu Google Play hoặc App store của chúng tôi tại Apple.

Phiên bản Android trong Google Play store

Phiên bản iOS trong Apple app store

Chụp màn hình ứng dụng DC Value – màn hình chi tiết ©Endress+Hauser
Chụp màn hình ứng dụng DC Value – màn hình hiển thị danh sách ©Endress+Hauser
Chụp màn hình ứng dụng DC Value – chức năng tìm kiếm ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn