Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Cách để tiết kiệm 20K USD chi phí đầu tư (CAPEX) trong dự án hóa chất?

Một cách để giảm chi phí đầu tư (CAPEX) là sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại của chúng tôi

20K USD là số tiền Khách Hàng có thể tiết kiệm trong một dự án hóa chất, tương đương 800 thiết bị cần xử lý kĩ thuật khi dùng các công cụ của chúng tôi, so với cách truyền thống.Các thiết bị của chúng tôi giúp hạn chế lỗi bằng cách loại trừ sai sót do nhập thủ công và điều này đảm bảo đảm bảo chất lượng dữ liệu xuyên suốt và nhất quán trong tất cả các giai đoạn của dự án.

Mong muốn biết thêm về cách tối ưu hóa kỹ thuật các dự án?

Vui lòng theo liên kết sau để tìm hiểu thêm về tối ưu hóa kỹ thuật hóa chất để đảm bảo chất lượng dữ liệu.
[

Kỹ sư trong văn phòng ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn