Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Làm sao để giảm thiểu rủi ro dự án và tối ưu Chi phí đầu tư (CAPEX)?

Một cách là liên kết với chúng tôi như Nhà cung cấp Thiết bị chính (MIV)

Bạn có biết rằng bạn có thể giảm 30% CAPEX trong quá trình tự động hóa bằng cách sử dụng phương pháp hiện đại? Chúng tôi có thể giúp bạn thành công với những dự án hóa chất hoặc hóa dầu lớn. Phương pháp hiện đại của chúng tôi hiệu quả về mặt chi phí và tiết kiệm thời gian.

Bạn muốn biết thêm về cách chúng tôi quản lý dự án của bạn ?

Hãy theo đường dẫn này để tìm hiểu thêm về giảm thiểu rủi ro khi quản lý dự án trong ngành công nghiệp Hóa chất

Giảm thiểu rủi ro dự án ở tất cả các giai đoạn bằng cách liên kết với Endress+Hauser -Nhà cung cấp Thiết bị chính (MIV) ©iStockphoto

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn