Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Làm cách nào bạn có thể tiết kiệm được 10 ngày cho thời gian dự án hóa chất?

Một cách để giảm thời gian này là đưa nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ vào trong đội dự án của khách hàng

Hãy tưởng tượng bạn dành 16 giờ làm việc chỉ để giải quyết hai vấn đề bằng Email, khi sử dụng cách truyền thống để xử lý dự án hóa chất của bạn. Điều này sẽ làm mất 10 ngày bạn dành để giải quyết vấn đề, xem xét một dự án với 1,000 thiết bị. Quyết định triển khai khái niệm kỹ thuật tại chỗ và đưa một chuyên gia chuyên ngành của Endress+Hauser vào trong đội dự án của khách hàng sẽ giúp tiết kiệm thời gian này.

Bạn muốn biết chuyên gia kỹ thuật tại chỗ làm việc như thế nào?

Vui lòng theo đường link để tìm hiểu thêm về kỹ thuật tại chỗ trong các dự án hóa học

Kỹ thuật tại chỗ ở công ty EPC để bảo đảm hạn chế rủi ro và tiết kiệm ngân sách ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn