Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Cài đặt nhiều thiết bị khác nhau? Dễ dàng đưa thiết bị vào vận hành nhờ có HMI

Với Giao diện giữa Người và Máy (HMI) đã được chuẩn hóa của chúng tôi, tác vụ này có thể thực hiện nhanh chóng và dễ dàng

Endress+Hauser đã và đang phát triển một triết lý hoạt động cho phép tương tác định hướng theo tác vụ. Dù là công nghệ đo lường nào thì thiết bị cũng có “hình dáng và cảm nhận” như nhau. Tất cả thiết bị của chúng tôi đều được căn chỉnh theo triết lý này. Triết lý này cũng được áp dụng cho các công cụ vận hành và trong tương tác với các thiết bị, dù là nội tại hoặc thông qua các công cụ vận hành.

Đơn giản + an toàn + tin cậy

Lựa chọn ngôn ngữ và cài đặt màn hình và các tác vụ vận hành dựa trên trình đơn "Hiển thị/Vận hành" mà ai cũng có thể truy cập để đọc dữ liệu. Các thiết bị hiển thị các tham số định hướng theo tác vụ, ví dụ Trình đơn "Chẩn đoán" dành cho đội ngũ nhân viên bảo trì. Dù là tác vụ gì Khách Hàng cũng sẽ chắc chắn bao quát được mọi khía cạnh và không làm ảnh hưởng đến các cài đặt ngoài lĩnh vực hoạt động của Khách Hàng. Các trình đơn người dùng cụ thể và chức năng hỗ trợ tích hợp giúp tăng cường an toàn trong quá trình vận hành.

Thông tin chẩn đoán và bảo trì rõ ràng

Phần mềm đi kèm bao gồm chương trình chẩn đoán chính xác cho thiết bị và quy trình, với các biểu tượng và văn bản theo chuẩn Namur NE 107: phát hiện một cảm biến rỗng, dung dịch không đồng nhất, hiện tượng mài mòn, ăn mòn hoặc tích tụ, v.v. Thiết bị hiển thị các biện pháp khắc phục; tin nhắn văn bản rõ ràng cho phép Khách Hàng thực hiện dịch vụ nhanh chóng và an toàn.

Tính khả dụng của dữ liệu tối ưu

Lịch sử vận hành được lưu trong nhật ký sự kiện trên một HistoROM; với dữ liệu thực tế, việc chẩn đoán có thể độc lập với báo cáo của người vận hành, đại loại như "Tôi đã không thay đổi gì ...". Nhờ có khái niệm HistoROM, Khách Hàng có thể truyền dữ liệu tự động sau khi thay một mô-đun. Và xu hướng dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian khi cần cho việc tối ưu hóa quy trình

Tìm hiểu thêm về Giao diện giữa Người và Máy (HMI) của chúng tôi với khả năng tương tác định hướng theo tác vụ

Tham số hóa hướng dẫn thông qua chương trình thuật sĩ “khởi động” để thiết lập cơ bản nhanh chóng và chính xác ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn