Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Thiết bị đo nhiệt độ tự hiệu chuẩn đầu tiên - iTHERM TrustSens

100% Tuân Thủ – 0% Nỗ Lực
Công nghệ cảm biết vượt trội với chức năng tự hiệu chuẩn

Tự hiệu chuẩn tự động trực tiếp trên đường ống giúp tối đa hóa an toàn sản phẩm và năng suất quy trình.
Thiết bị đo nhiệt độ iTHERM TrustSens hợp chuẩn vệ sinh là dành cho người dùng muốn tuân thủ liên tục các quy định của FDA và/hoặc quy tắc GMP trong các Ngành Khoa Học Đời Sống và Thực Phẩm & Đồ Uống. iTHERM TrustSens loại bỏ nguy cơ không tuân thủ không bị phát hiện..

Lợi ích

 • Giảm rủi ro và chi phí nhờ “Công Nghệ Heartbeat” và tự hiệu chuẩn

 • Không có thời gian ngừng sản xuất do tự hiệu chuẩn trực tiếp trên đường ống tự động và hoàn toàn có thể được truy nguyên

 • Tài liệu được tự động hóa, bộ nhớ lên đến 350 điểm hiệu chuẩn

 • Chứng nhận hiệu chuẩn có thể in - chứng từ kiểm toán

 • Độ chính xác cao nhất của điểm đo thông qua sự phù hợp của cảm biến và bộ hiển thị


 • Các chứng nhận và phê duyệt quốc tế:[1]– EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose

 • Dải đo: –40 đến +160 °C (–40 đến +320 °F)

 • Sẵn có hơn 50 kết nối quy trình vô trùng và hợp vệ sinh. Ví dụ: Thread, Clamp, APV-Inline, Varivent, DIN11851

Lĩnh vực ứng dụng

 • Ngành Khoa Học Đời Sống

 • Ngành Thực Phẩm

 • Ngành Đồ Uống

iTHERM TrustSens vượt trội so với các thiết bị nhiệt độ khác do tự hiệu chuẩn tự động trực tiếp trên đường ống. Điều này dẫn đến an toàn cao cho sản phẩm cao và tăng năng suất cho nhà máy. Xác minh quy trình liên tục trực tiếp trên đường ống được đề xuất trong "Quy Tắc Thực Hành Sản Xuất Tốt (GMP - Phụ Lục 15).

Thiết bị đo nhiệt độ tự hiệu chuẩn đầu tiên trên thế giới: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens TM371 - 100% Tuân Thủ – 0% Nỗ Lực

Thiết bị đo nhiệt độ tự hiệu chuẩn đầu tiên trên thế giới: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - thiết bị đo nhiệt độ dành cho ứng dụng hợp vệ sinh và vô trùng

Thiết bị đo nhiệt độ tự hiệu chuẩn đầu tiên trên thế giới: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - thiết bị đo nhiệt độ dành cho ngành khoa học đời sống

Thiết bị đo nhiệt độ tự hiệu chuẩn đầu tiên trên thế giới: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - thiết bị đo nhiệt độ dành cho ứng dụng trong ngành dược phẩm

Thiết bị đo nhiệt độ tự hiệu chuẩn đầu tiên trên thế giới: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - thiết bị đo nhiệt độ dành cho Ngành Thực Phẩm & Đồ Uống

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn