Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Tải lượng đạt đỉnh tại nhà máy xử lý nước thải? Dễ dàng với Liquiline Control!

Giải pháp tự động hóa tiên đoán cho độ tin cậy quy trình tối đa tại nhà máy xử lý nước thải của Khách Hàng.

Liquiline Control sử dụng thuật toán thông minh để kiểm soát máy thổi khí ở giai đoạn sinh học một cách chính xác, hiệu quả và giờ đây, nhờ một tính năng hoàn toàn mới, nó đã có thể tiên đoán được. Hệ thống tổng hợp nhiều kết quả đo rồi kết hợp với tốc độ dòng chảy để tính toán lượng oxy cần thiết cho vùng hiếu khí nhằm phân tích chính xác các chất độc hại và dưỡng chất.Dựa trên kết quả tính toán được, hệ thống điều khiển máy thổi khí cho phù hợp nhằm đạt được mức oxy cần thiết.

Luôn sẵn sàng

©Endress+Hauser

Với thiết bị Liquiline Control, nhà máy xử lý nước thải của Khách Hàng luôn sẵn sàng cho tình huống tải lượng đạt đỉnh và nhờ đó luôn được bảo vệ khỏi các tình huống mà máy thổi khí không thể bù được lượng oxy thiếu hụt.

Lợi ích

  • Kết quả đầu ra tin cậy kể cả trong tình huống tải lượng đạt đỉnh

  • Phân tích hiệu quả các chất độc hại và dưỡng chất tại mọi thời điểm.

  • Hệ thống kiểm soát tiên đoán bảo vệ công đoạn sinh học khỏi tình trạng quá tải.

  • Kiểm soát hiệu quả máy thổi khí giúp ngăn ngừa giai đoạn tải cao gây tiêu hao năng lượng.

  • Tích hợp và vận hành hệ thống một cách dễ dàng.

Liquiline Control: sức mạnh của chức năng tiên đoán Khách Hàng có tò mò không?

Hãy nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về giải pháp kiểm soát tiên đoán hiệu quả này.

Với Liquiline Control, nhà máy xử lý nước thải của Khách Hàng luôn được chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tại lượng đạt đỉnh. ©Endress+Hauser
Liquiline Control kiểm soát máy thổi khí kiểu tiên đoán, đảm bảo kết quả đầu ra chính xác. ©Endress+Hauser
Liquiline Control dễ dàng tích hợp với nhà máy của Khách Hàng và vận hành thuận tiện. ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn