Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Ba công ty con thuộc tập đoàn Endress+Hauser thành lập ban quản trị mới

Thay đổi nhân sự tại Trung tâm kinh doanh của Endress+Hauser tại Áo và Đức cũng như tại Endress+Hauser Process Solutions

Ba giám đốc điều hành của các công ty con thuộc Tập đoàn Endress+Hauser sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2014. Các chuyên viên cùng cấp bậc trong chính các công ty con sẽ chịu trách nhiệm quản lý Trung tâm kinh doanh tại Áo và Đức cũng như tại Endress+Hauser Process Solutions.

Günther Lukassen đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành của Endress+Hauser tại Đức ©Endress+Hauser

Günther Lukassen đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành của Endress+Hauser tại Đức.

Wolfgang Maurer được bổ nhiệm làm tân giám đốc của Endress+Hauser tại Áo. ©Endress+Hauser

Wolfgang Maurer được bổ nhiệm làm tân giám đốc của Endress+Hauser tại Áo.

Dr Rolf Birkhofer đảm trách việc điều hành Endress+Hauser Process Solutions. ©Endress+Hauser

Dr Rolf Birkhofer đảm trách việc điều hành Endress+Hauser Process Solutions.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn