Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Công nghệ ra-đa bước vào kỷ nguyên mới

Micropilot FMR10/FMR20 - 
cải tiến và hiệu quả

Thiết bị đo mức liên tục loại không tiếp xúc có ứng dụng hoàn hảo phù hợp với
ngành cấp thoát nước và khu vực công trình tiện ích trong tất cả các ngành công nghiệp khác. FMR10 và FMR20 thuộc thế hệ ra-đa không tiếp xúc đầu tiên có ứng dụng chạy thử, vận hành và bảo dưỡng qua Bluetooth®. Biểu đồ tín hiệu được hiển thị thông qua ứng dụng được cài đặt trên mọi điện thoại thông minh và máy tính bảng (sử dụng hệ điều hành iOS, Android) có kích hoạt Bluetooth®. Cũng có thể vận hành FMR20 thông qua HART hoặc màn hình từ xa.

cải tiến và hiệu quả

Cải tiến

  • Ra- đa không tiếp xúc có ứng dụng chạy thử, vận hành và bảo dưỡng qua Bluetooth®

  • Ra-đa có kích thước nhỏ gọn nhất nhờ thiết kế chip ra-đa độc đáo

Hiệu quả

  • Ra-đa có tỷ suất về giá trên hiệu năng tốt nhất

  • Ứng dụng hoàn hảo phù hợp với ngành cấp thoát nước và khu vực công trình tiện ích trong tất cả các ngành công nghiệp khác.

  • Truy cập không dây từ xa đơn giản, an toàn và bảo mật thông qua Bluetooth® - ngay cả trong khu vực nguy hiểm hoặc địa điểm khó tiếp cận

Tìm hiểu thêm về Micropilot FMR10 >>>

Tìm hiểu thêm về MicropilotFMR20 >>>

Micropilot FMR10 và FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR10 và FMR20 ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn