Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Không chỉ là SIL – kiểm soát rủi ro bắt đầu với tính đáng tin cậy

Thiết kế thiết bị đáng tin cậy sẽ cho kết quả đo đạc chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro cho bạn

Bất kỳ một hệ thống quản lý quá trình nào cũng chỉ đáng tin cậy khi có các thiết bị đo đạc đáng tin cậy.Endress+Hauser giúp Khách Hàng giảm thiểu rủi ro trong việc kiểm soát qui trình cơ bản cũng như các ứng dụng an toàn thông qua thiết kế thiết bị an toàn. Đối với chúng tôi, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu và bắt đầu với việc thiết kế và sản xuất an toàn, dựa trên các sản phẩm, nhân lực và quy trình đã được chứng nhận.

Lợi ích

 • Sản phẩm: các thiết bị SIL được phát triển đúng tiêu chuẩn và đánh giá độc lập

 • Quy trình: thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phát triển An toàn Chức năng

 • Nhân lực: là các cộng sự chuyên môn cao về An toàn Chức năng

 • Tính bền vững: Chiến lược Quản lý An toàn Chức năng cùng với cải tiến không ngừng

Sản phẩm đo mức đã được chứng nhận giúp tăng mức độ an toàn và tính khả dụng

Từ 1999 danh mục sản phẩm của chúng tôi được mở rộng đến các thiết bị đo với định hướng an toàn cao nhất, có thể đạt mức độ an toàn lên đến SIL3 (Safety Integrity Level 3).

Các thiết bị đo mức theo nguyên lý thời gian di chuyển của sóng Time of Flight (ToF), thiết bị báo mức dạng que rung và các thiết bị đo mức thủy tĩnh là một vài ví dụ trong danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi, được phát triển theo các tiêu chuẩn IEC 61508 và đánh giá độc lập từ TÜV Rheinland.Các tính năng như tự chuẩn đoán và kiểm tra an toàn giúp tăng độ an toàn quy trình và tính khả dụng nhà máy.

Con người và quy trình đã được chứng nhận cho việc cải tiến một cách có hệ thống

Chương trình Quản Lý An Toàn Chức Năng được chứng nhận của chúng tôi cung cấp một chính sách chất lượng và an toàn, tạo điều kiện xác minh và cải tiến thường xuyên và có hệ thống. Cho việc phát triển phần cứng và phần mềm, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp được chuẩn hóa để tránh các lỗi có hệ thống và kiểm soát lỗi ngẫu nhiên.Trong quá trình phát triển các thiết bị SIL, những yêu cầu và hạn chế được mô tả rõ ràng trong Hướng dẫn An toàn Sản phẩm. Đã được kiểm chứng qua rất nhiều các bài kiểm tra, cho phép ta chọn một thiết bị an toàn phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 61511

An toàn trong trường hợp thiết bị hư hỏng

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của chúng tôi phát triển có hệ thống các thiết bị đo đạc được chứng nhận đến SIL3. Việc đảm bảo an toàn trong trường hợp thiết bị hư hỏng cũng đã được tính đến. Thiết bị Liquiphant FailSafe chẳng hạn, đã được mô phỏng và thử nghiệm với hơn 100,000 giờ vận hành, 500,000 lần khởi động và 1.7 triệu yêu cầu. Hơn 14.000 thử nghiệm được thực thi và hơn 2.500 tài liệu được lập để kiểm chứng khả năng của cảm biến - quá trình này được thực hiện trước khi bán ra bất kỳ một thiết bị nào!

©Endress+Hauser

Tính nhất quán trong thiết kế cơ khí làm giảm thiểu rủi ro vận hành

Trong quá trình thiết kế và sản xuất, các chuyên gia của chúng tôi tuân theo các quy tắc và tính toán rõ ràng, thường được quy định trong các tiêu chuẩn như EN hoặc ASME.Việc lựa chọn vật liệu cho ngành công nghiệp và các ứng dụng mục tiêu cũng quan trọng như các mô phỏng ảo, kiểm tra áp lực thực tế hoặc Phương pháp phần tử hữu hạn. Các khái niệm làm kín: như làm kín đơn, kép hoặc factory seal đều thực hiện được với thiết kế cơ khí tinh vi.Các thử nghiệm như Phân tích thành phần vật liệu cũng quan trọng như tài liệu về nguồn gốc vật liệu hoặc hồ sơ vật liệu hàn.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn