Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Rút ngắn thời gian định hình kỹ thuật thiết bị nhờ dữ liệu chất lượng cao

Việc truy cập các dữ liệu cập nhật và đồng nhất về sản phẩm cho phép Khách Hàng đưa ra quyết định đúng đắn.

Khi định hình kỹ thuật hoặc định hình lại các ứng dụng quy trình thì thời gian cần thiết để xác định thiết bị đo phù hợp là vô cùng quan trọng.Endress+Hauser giúp Khách Hàng rút ngắn thời gian định hình kỹ thuật nhờ một loạt các công cụ hiện đại tiên tiến, giữ cho dự án được hoàn thành đúng thời hạn và trong ngân sách cho phép.

Lợi ích

  • Giảm bớt thời gian định hình kỹ thuật thiết bị chi tiết

  • Giao diện mở giúp tích hợp các dữ liệu vào hệ thống của Khách Hàng

  • Giảm lỗi thiết bị nhờ chức năng trao đổi dữ liệu điện tử

  • Chuyển đổi dữ liệu phục vụ công tác xây dựng Danh sách Vật tư (BOM)

  • Công tác bàn giao thuận lợi để chuyển sang các bước tiếp theo của dự án

Thiết kế với khả năng truy vết toàn diện

Dù Khách Hàng là người tham gia trực tiếp vào quá trình định hình kỹ thuật, thiết kế bản vẽ không gian ba chiều hay lên danh sách vật tư thì Khách Hàng đều hoàn toàn có thể tin tưởng vào hệ thống dữ liệu thiết bị của Endress+Hauser. Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi, Khách hàng có thể chọn lựa và định kích cỡ thiết bị phù hợp nhất cài đặt cấu hình cho thiết bị dựa theo ứng dụng của Khách Hàng. Mã đặt hàng sản phẩm sẽ được tạo ra và dựa trên mã đặt hàng đó, mô hình CAD và bản vẽ kỹ thuật của thiết bị sẽ được thực hiện sẵn có để mà được sử dụng trong công tác lên kế hoạch và xây dựng tài liệu về thiết bị.

Rút ngắn thời gian định hình kỹ thuật nhờ một loạt các công cụ hiện đại, tiên tiến. ©Endress+Hauser

Truy cập dữ liệu định hình kỹ thuật trong suốt vòng đời sản phẩm

Dữ liệu nhà máy được tạo ra ngay từ ngày đầu tiên lên kế hoạch. Trong suốt quá trình thực hiện dự án của Khách Hàng, toàn bộ dữ liêu được văn bản hóa và lưu trữ an toàn cho những quy trình tiếp theo. Công cụ Định Hình Kỹ Thuật W@M được xây dựng nhằm chuyển đổi các thông số của thiết bị đã được xác định tới các công đoạn và quy trình tiếp theo, giúp cung cấp thông tin trang thiết bị hoàn chỉnh trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn