Ứng dụng SmartBlue

Truy cập thiết bị thuận tiện và an toàn

Lựa chọn nơi an toàn và thoải mái trong bán kính lên đến 20 m của thiết bị để vận hành. Đặc biệt, ở những nơi khó tiếp cận hoặc nguy hiểm, việc vận hành thử và triển khai hoạt động của thiết bị qua ứng dụng SmartBlue là điều hết sức hữu ích. Đối với hoạt động bảo trì, tất cả dữ liệu luôn sẵn sàng được cung cấp theo thời gian thực. SmartBlue dựa trên công nghệ không dây Bluetooth®, không cần trình điều khiển riêng. Dữ liệu chuyển đổi được mã hóa; hệ thống được viện Fraunhofer của Đức chứng nhận.

Lợi ích

  • Tiết kiệm thời gian nhờ truy cập thiết bị không dây

  • Thông tin chẩn đoán và thông tin hoạt động thời gian thực luôn sẵn sàng

  • An toàn là trên hết: Không còn phải tiếp cận những khu vực nguy hiểm

  • Chuyển đổi dữ liệu an toàn và được mã hóa

  • Ổn định: Không mất dữ liệu trong quá trình vận hành và bảo trì

  • Danh sách cập nhật về thiết bị cùng tất cả dữ liệu đo lường cung cấp thông tin tổng quan trực tiếp về tình hình tại nhà máy

Ứng dụng SmartBlue ©Endress+Hauser

Đưa vào hoạt độngMicropilot FMR10 và FMR20 bằng ứng dụng SmartBlue

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn