Bảo mật dữ liệu

Chính sách quyền riêng tư

Endress+Hauser Group và các công ty liên kết ("Endress+Hauser", "chúng tôi") chú trọng tầm quan trọng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Do đó, chúng tôi hoạt động kinh doanh theo luật áp dụng về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật dữ liệu.

1. Phạm vi

Chính sách quyền riêng tư ("chính sách") thông báo cho Khách Hàng về dữ liệu mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, lưu hành và sử dụng về người truy cập trang web của Endress+Hauser ("trang web").

Khi truy cập trang web của chúng tôi, Khách Hàng đồng ý với chính sách hiện tại, nếu không, Khách Hàng phải ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền điều chỉnh chính sách này và sẽ thông báo những thay đổi đó trên trang web này. Thường xuyên truy cập trang này để tìm hiểu về tình trạng của chính sách.

Ngoài chính sách này, Endress+Hauser có thể quy định các chính sách bảo mật tại địa phương hoặc thông báo bảo vệ dữ liệu có thể tìm thấy, nếu có, trong mục trình đơn "Bảo mật dữ liệu" ở cuối trang. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, chính sách quyền riêng tư tại địa phương sẽ ưu tiên trước chính sách này.

2. Dữ liệu được thu thập

Tùy thuộc vào việc sử dụng cookie và theo dõi công nghệ (xem Phần 6), chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin nhận dạng khác chỉ nếu Khách Hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu đó (ví dụ, trong quá trình đăng ký, thực hiện khảo sát) hoặc nếu Khách Hàng đã chấp thuận hoặc luật áp dụng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho phép chúng tôi làm điều đó. Do đó, Khách Hàng có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp dữ liệu cá nhân nào, miễn là việc sử dụng trang web không yêu cầu đăng ký.

Chúng tôi có quyền mã hóa dữ liệu do Khách Hàng cung cấp để lưu trữ dưới dạng tổ hợp và kết hợp với dữ liệu khác để tạo số liệu thống kê ẩn danh tùy theo trường hợp (ví dụ, số lượng người truy cập).

3. Bảo mật dữ liệu

Endress+Hauser sẽ thực hiện các biện pháp an ninh mang tính kỹ thuật, hành chính và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân được lưu trữ của Khách Hàng không bị truy cập trái phép, sử dụng không đúng cách, bị tiết lộ, bị mất hoặc hủy hoại. Để đảm bảo tính bảo mật của các dữ liệu này, chúng tôi sử dụng hệ thống bảo mật công nghệ thông tin tiên tiến.

Xin lưu ý rằng dữ liệu của Khách Hàng có thể bị mất hoặc bị truy cập trái phép bởi bên thứ ba không có thẩm quyền trong quá trình truyền tải qua mạng Internet hoặc email. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và từ chối mọi trách nhiệm về vấn đề bảo mật dữ liệu của Khách Hàng trong quá trình truyền tải. Khách Hàng chịu trách nhiệm đảm bảo máy tính đang sử dụng được bảo mật phù hợp và được bảo vệ chống lại phần mềm độc hại và phần mềm tương tự. Nếu Khách Hàng không thể đảm bảo được điều này, vui lòng sử dụng phương tiện giao tiếp khác.

4. Sử dụng và điều chỉnh dữ liệu

Endress+Hauser thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng chủ yếu nhằm đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng như trả lời các thắc mắc, xử lý đơn đặt hàng, soạn thảo, đàm phán, ký kết và hoàn tất hợp đồng của Khách Hàng và cho phép Khách Hàng truy cập thông tin cụ thể.

Chúng tôi cũng có quyền sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, đặc biệt là vì trách nhiệm pháp lý, theo lệnh của chính phủ hoặc tòa án, để thiết lập hoặc bảo vệ một yêu cầu pháp lý, để bào chữa chống lại một yêu cầu pháp lý, để kiểm tra vận hành hoặc sửa đổi, liên quan đến việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao kinh doanh khác hoặc để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích và các hoạt động trái pháp luật khác.

Để duy trì mối quan hệ với khách hàng, việc lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng là điều cần thiết, nhằm đưa ra phản hồi tốt hơn đối với nhu cầu của Khách Hàng hoặc cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi hoặc bên thứ ba đại diện cho chúng tôi, có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để thông báo cho Khách Hàng về sản phẩm và dịch vụ của Endress+Hauser mà chúng tôi tin là Khách Hàng có thể quan tâm hoặc tiến hành khảo sát trực tuyến.

5. Phân phối dữ liệu

Ngoài những trường hợp được nêu trong chính sách này, dữ liệu cá nhân của Khách Hàng không được bán, truyền tải hoặc phân phối cho bên thứ ba mà không có sự đồng thuận rõ ràng của bạn..

Trong phạm vi cần thiết tối đa đối với những mục đích được nêu ở điều 4, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho các công ty con của Tập Đoàn Endress+Hauser hoặc bên thứ ba do chúng tôi chỉ định. Cụ thể, dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được xem bởi các công ty và đại diện bên ngoài đang thực hiện bảo trì kỹ thuật hoặc thay mặt chúng tôi giúp hoàn tất các giao dịch kinh doanh. Tất cả nhân viên và công ty này đều được yêu cầu giữ bảo mật tuyệt đối.

Có thể dữ liệu cá nhân nhất định được lưu trữ hoặc xử lý trên những máy tính đặt tại khu vực tài phán không áp dụng luật về quyền riêng tư giống như quốc gia cư trú của Khách Hàng. Do đó, chúng tôi sẽ áp dụng tiêu chuẩn về quyền riêng tư cao nhất của những quốc gia mà chúng tôi hoạt động làm cơ sở cho các biện pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

6. Cookie

Khi truy cập trang web của chúng tôi, dữ liệu được thu thập tự động bởi một hoặc nhiều tập tin nhỏ – gọi là Cookie – được gửi đến máy tính của Khách Hàng và được lưu tự động. Dữ liệu được thu thập này không thể gán cho một cá nhân cụ thể. Dữ liệu chủ yếu bao gồm các thông tin như trình duyệt Internet và hệ điều hành được sử dụng, tên miền của các trang web đã truy cập trước đây, số lượt truy cập trang web của chúng tôi, các trang web đã truy cập hoặc thời gian truy cập trung bình.

Chúng tôi sử dụng Cookie để thu thập dữ liệu liên quan đến người dùng trong quá trình truy cập trang web của chúng tôi hoặc qua nhiều lần truy cập (quản lý phiên), để lưu trữ thông tin về người dùng trên trang web của chúng tôi dựa trên sở thích sử dụng của họ, nhằm hiển thị nội dung liên quan trong tương lai (cá nhân hóa) hoặc theo dõi hành vi người dùng trên Internet (theo dõi).

Để lưu trữ sở thích và dữ liệu cần thiết trong khi truy cập trang web (quản lý phiên và cá nhân hóa), chúng tôi sử dụng Cookie bên thứ nhất, tức là Cookie thuộc về tên miền hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Để duy trì theo dõi xu hướng và thói quen của người dùng (theo dõi) chúng tôi sử dụng Cookie bên thứ ba, tức là Cookie không thuộc về tên miền hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập để liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đánh giá sức thu hút của trang web của chúng tôi và cải thiện hiệu quả cũng như nội dung trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập từ Cookie của bên thứ ba sẽ được bên thứ ba xử lý thay mặt chúng tôi. Cookie của bên thứ ba chỉ được sử dụng bởi trang web của chúng tôi và nhà cung cấp thống kê trang web, và không được chia sẻ với các bên thứ ba khác.

Đa số trình duyệt đều hỗ trợ Cookie và cho phép người truy cập chặn Cookie. Khách Hàng có thể thiết lập trình duyệt để từ chối tất cả Cookie hoặc thông báo cho Khách Hàng khi Cookie đang được gửi. Tuy nhiên, một số chức năng hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động chính xác hoặc hoàn toàn không hoạt động nếu không có Cookie.

7. Liên kết đến trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web khác, những trang web này không thuộc phạm vi của chính sách này. Chúng tôi xem xét cẩn thận nội dung các trang web trước khi liên kết nhằm đảm bảo chúng tôi chỉ liên kết các trang web tuân thủ các chính sách bảo mật quyền riêng tư cao như Endress+Hauser. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với chính sách về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó. Sau khi nhận thấy sự vi phạm về nội dung của bên thứ ba, ngay lập tức chúng tôi sẽ xóa nội dung hay liên kết.

8. Quyền đối với thông tin và liên lạc

Theo yêu cầu của Khách Hàng, Endress+Hauser sẽ thông báo cho Khách Hàng trong khoảng thời gian hợp lý bằng văn bản và theo luật áp dụng, về việc liệu có lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng và dữ liệu cá nhân nào của Khách Hàng được lưu trên hệ thống của chúng tôi. Trong trường hợp, mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực duy trì tính chính xác và kịp thời của dữ liệu, nhưng dữ liệu không đúng vẫn được lưu trong hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu của Khách Hàng. Là người dùng đăng ký, Khách Hàng có cơ hội xem, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân đã cung cấp.

Về các câu hỏi liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, về yêu cầu thông tin cũng như đề xuất và khiếu nại, Khách Hàng có thể liên hệ công ty Endress+Hauser địa phương hay Phòng Pháp Chế của Endress+Hauser Management AG. Endress+Hauser sẽ phản hồi về tất cả yêu cầu thông tin thỏa đáng cũng như các yêu cầu thỏa đáng về việc điều chỉnh, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn