Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Sự cá nhân hóa

Những cookie này được sử dụng để cung cấp cho Khách Hàng nội dung dựa trên sở thích và được cá nhân hóa.

Hotjar

Mục đích của dữ liệu

  • Theo dõi hành vi duyệt web để cải thiện trải nghiệm truy cập trang web của Khách Hàng

  • Tính năng widget về phản hồi yêu cầu phản hồi của Khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm của Khách Hàng

Khách Hàng có thể tìm thấy tổng quan chi tiết về các cookie được sử dụng và thời gian lưu trữ của các cookie này tại đây.

ELOQUA

  • Mục đích: Nhận dạng người dùng bằng ID người dùng chung

  • Thời gian lưu trữ: 1 năm

  • Loại cookie: Cookie bên thứ nhất/ cookie liên tục

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn