Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Kiểm tra thiết bị đo lường

Gia tăng mức độ tự tin về việc đo lường và kiết kiệm chi phí trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của bạn

Các kỹ sư dịch vụ được chứng nhận của chúng tôi thực hiện kiểm tra toàn diện các thiết bị đo lường với bằng chứng tuân thủ được tài liệu hóa, giúp bạn tự tin rằng thiết bị đang hoạt động chính xác.

Lợi ích

  • Mức độ tự tin về trong đo lường xuất phát từ việc kiểm tra chẩn đoán nghiêm ngặt

  • Hoạt động đáng tin cậy, an toàn từ thiết bị đo lường đã được kiểm tra

  • Sự tuân thủ được tài liệu hóa từ việc kiểm tra có thể truy nguyên toàn diện

Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi kết hợp thiết bị đo lường và bí quyết bảo trì đã được chứng minh trong thực tế để mang lại bản đánh giá chức năng toàn diện về độ tin cậy của thiết bị giúp bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu tuân thủ cần thiết, giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và tối ưu hóa chi phí bảo trì.

  • Tối thiểu hóa sự gián đoạn quy trình bằng việc kiểm tra trực tiếp khi hệ thống đang vận hành

  • Giảm thiểu rủi ro với các thiết bị đo lường đáng tin cậy được thực hiện dựa theo các thông số kỹ thuật về chức năng và an toàn

  • Đáp ứng các yêu cầu về quy định, chất lượng và an toàn bằng việc kiểm tra được tài liệu hóa có thể truy nguyên theo các tiêu chuẩn quốc tế

  • Kết hợp kiểm tra và hiệu chuẩn để nâng cao độ tin cậy của thiết bị và hiệu suất đo lường

Liên hệ với chúng tôi

To request more information, please fill out the form below.

Vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn cùng với câu trả lời tốt nhất có thể.

Các dịch vụ khác

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn