Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Quản lý thông tin tài sản

Cải thiện tính khả dụng của nhà máy và hiệu quả bảo trì bằng sự hỗ trợ của chuyên gia về quy trình và tài sản

Phân tích cơ sở dữ liệu về thiết bị đã lắp đặt của Endress+Hauser quản lý tất cả thông tin liên quan đến thiết bị để cho phép tối ưu hóa tài sản, quy trình và bảo trì, đồng thời giúp nhà máy của bạn tuân thủ và hoạt động ở công suất tối đa.

Lợi ích

  • Cắt giảm chi phí và cải thiện sự phối hợp với việc thu thập dữ liệu từ một nguồn và việc phân tích thông tin

  • Nâng cao hiệu quả bảo trì và tính khả dụng của nhà máy bằng các khuyến nghị của chuyên gia

  • Tối ưu hóa việc bảo trì và bảo đảm tuân thủ bằng thông tin được tài liệu hóa, có thể truy nguyên

Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ phân tích cơ sở dữ liệu về thiết bị đã lắp đặt của Endress+Hauser giúp việc quản trị dữ liệu được nâng lên tầng cao hơn là chỉ thu thập và phân tích đơn thuần. Các chuyên gia tư vấn dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi mang đến sự quản lý thông tin tài sản chính xác bằng những khuyến nghị có tính chuyên môn.

  • Đạt được sự minh bạch bằng thông tin thiết bị trực quan rõ ràng một cách đáng tin cậy, chính xác, toàn diện

  • Cải thiện tính khả dụng của nhà máy và đạt được sự thấu hiểu tường tận về việc tiêu chuẩn hóa với những báo cáo và phân tích đáng tin cậy

  • Nâng cao chiến lược bảo trì bằng các phân tích và khuyến nghị mang tính chuyên môn

  • Tìm sự cân bằng lý tưởng giữa tầm quan trọng của tài sản và quản lý sự lỗi thời để tối thiểu rủi ro và tối ưu hóa khả năng khả dụng của nhà máy

  • Luôn được cung cấp thông tin đầy đủ và tuân thủ bằng tài liệu có thể truy nguyên sẵn sàng cho việc kiểm tra nội bộ hoặc bên ngoài

Liên hệ với chúng tôi

To request more information, please fill out the form below.

Vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn cùng với câu trả lời tốt nhất có thể.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn