Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Dịch vụ bảo trì công nghiệp

Cải thiện tính khả dụng của quy trình và duy trì hoạt động của nhà máy an toàn, nhất quán và kinh tế

Các dịch vụ bảo trì đầy đủ có sẵn giúp khách hàng kiểm soát chi phí bảo trì tốt hơn. Từ kiểm tra đến các dịch vụ bảo trì ngăn ngừa hỏng hóc, Endress+Hauser hỗ trợ Khách Hàng xác định chế độ bảo trì phù hợp dựa trên các yêu cầu cụ thể của nhà máy. Cách tiếp cận của chúng tôi tập trung vào bảo trì bền vững và liên tục giúp nâng cao hiệu quả thiết bị hoạt động.

Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ Khách Hàng?

Độ tin cậy về thiết bị đo lường là điều cốt yếu cho các quy trình công nghiệp và tính khả dụng nhà máy của khách hàng. Các dịch vụ bảo trì công nghiệp ngăn ngừa hỏng hóc và kiểm tra tại chỗ của chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị đo lường hoạt động phù hợp với kế hoạch đo lường. Các kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách Hàng bằng cách cung cấp dịch vụ kiểm tra và bảo trì hiện đại cho thiết bị thiết bị đo lường công nghiệp.

  • Kiểm tra tại chỗ để tăng độ tin cậy của thiết bị

  • Bảo trì ngăn ngừa để giảm nguy cơ hỏng hóc

  • Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của quy trình bằng cách loại bỏ các vấn đề xảy đến với thiết bị đo lường của Khách Hàng

  • Minh bạch trong bảo trì và báo cáo chi tiết có sẵn cho mỗi thiết bị đo lường

Lợi ích

Tài liệu về các hoạt động cũng như kết quả đầy đủ

Tài liệu về các hoạt động cũng như kết quả đầy đủ

Chúng tôi cung cấp tài liệu thiết bị cần thiết để xác nhận chức năng và đảm bảo tính minh bạch trong bảo trì. Với chuyên môn của mình, các nhân viên kĩ thuật của chúng tôi sẽ giúp xác định những nguyên nhân tiềm ẩn về việc kiểm tra “không đạt yêu cầu” và đưa ra kết luận về khả năng vận hành của nó.

Chuyên gia của chúng tôi có mặt ở khắp nơi

Chuyên gia của chúng tôi có mặt ở khắp nơi

Với trên 60 năm, Endress+Hauser đã cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị cho tất cả các ngành công nghiệp. Tận dụng chuyên môn toàn cầu, các kỹ thuật viên có tay nghề cao của chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì hiệu quả trong khi giúp tăng cường độ tin cậy thiết bị hiện trường và tính khả dụng của quy trình thông qua dịch vụ kỹ thuật linh hoạt và mang tính khu vực.

Hợp Đồng Dịch Vụ Đáng Tin Cậy

Hợp Đồng Dịch Vụ Đáng Tin Cậy

Các dịch vụ bảo trì trong Hợp Đồng Dịch Vụ sẽ cho phép Khách Hàng tăng kiến thức về thiết bị được đã lắp đặt và cải thiện liên tục hiệu suất quy trình. Thêm vào đó, nguy cơ gián đoạn quy trình được tối thiểu hóa bằng việc ghé thăm thường xuyên của các kỹ thuật viên bảo trì Endress+Hauser.

Bảo Trì Ngăn Ngừa Hỏng Hóc

Bảo Trì Ngăn Ngừa Hỏng Hóc

Kế hoạch bảo trì thường xuyên đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo độ bền, mức độ tin cậy và hiệu suất cho thiết bị quy trình của Khách Hàng. Hơn nữa, Endress+Hauser cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra thiết bị để ngăn ngừa các lỗi tái diễn và giảm thời gian ngừng hoạt động. Cách tiếp cận này tránh nguy cơ về các trường hợp khẩn cấp và độ lệch đo lường không được phát hiện. Nó cho phép nâng cao độ tin cậy lâu dài và đo lường phù hợp, khi được thực hiện thường xuyên.

Nhận thông tin chi tiết để duy trì sự phù hợp

Nhận thông tin chi tiết để duy trì sự phù hợp

Luôn phù hợp và giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến rủi ro có thể là một thách thức. Tính minh bạch về tài sản cũ và mới thường bị thiếu trong các nhà máy, đặc biệt sau nhiều năm hoạt động. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể giúp khách hàng có được sự minh bạch đầy đủ về tất cả thiết bị được lắp đặt để cải thiện việc sử dụng tài sản, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và giảm thiểu rủi ro không phù hợp. Những kết quả tiềm năng có thể được tăng thêm bởi tính hiệu quả của việc bảo trì ngăn ngừa và việc dự trữ dự phòng được tối ưu hóa.

Gặp gỡ chuyên gia

Hãy cùng gặp Clive Poyser, một trong những chuyên gia của chúng tôi.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn