Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Dịch vụ tối ưu hóa bảo trì

Tối đa hóa tính khả dụng của thiết bị khách hàng đồng thời giảm chi phí vận hành

Để phát triển cách thức tiếp cận thực tế và cân bằng nhằm cải thiện việc bảo trì thiết bị của khách hàng, chúng tôi kết hợp năng lực quy trình của khách hàng với kiến thức thực tiễn thiết bị của chuyên gia bảo trì của chúng tôi. Mục tiêu chính là sự tuân thủ các yêu cầu về an toàn, chất lượng và môi trường. Bằng cách tập trung vào độ tin cậy và cải tiến, chúng tôi cung cấp các hoạt động bảo trì chuyên nghiệp và giúp khách hàng thực hiện việc bảo trì hiệu quả và phát triển các chiến lược bảo trì định hướng cho tương lai.

Cách chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với khách hàng nhằm tối ưu hóa việc bảo trì liên tục, giúp tiết kiệm tài nguyên quý giá và đạt hiệu quả cao trong bảo trì thiết bị. Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng phát triển và triển khai các chiến lược bảo trì chủ động. Họ đưa ra các đề xuất khác nhau đối với việc tối ưu hóa: dịch vụ nào được cung cấp tốt nhất bởi nhân viên nội bộ hay bên ngoài? Tại vị trí đo lường nào thì nguồn lực phụ tùng nên được dự trữ sẵn?

  • Việc bảo trì và sự liên tục cải tiến của khả năng vận hành và độ tin cậy thiết bị hiện trường

  • Giảm chi phí vận hành

  • Những đề xuất về thay thế thiết bị nhanh và việc lưu trữ phụ tùng một cách tối ưu hóa

  • Chia sẻ rủi ro thông qua Thỏa Thuận Dịch Vụ Được Quản Lý với các Chỉ Số Hiệu Qủa Chính (KPI) sẽ đạt được thông qua các nhà tư vấn bảo trì của chúng tôi

  • Việc quản lý thiết bị lỗi thời và sự chuyển đổi sang các công nghệ mới nhất

Các lợi ích

Đạt kế hoạch bảo trì hiệu quả về chi phí

Đạt kế hoạch bảo trì hiệu quả về chi phí

Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp giảm sự phức tạp của dây chuyền thiết bị của khách hàng thông qua việc tiêu chuẩn hóa - ngay cả với các nhà sản xuất thiết bị khác nhau và nhiều loại thiết bị đa dạng. Có được sự hiểu biết minh bạch đầy đủ về dây chuyền thiết bị và sự thấu hiểu nhằm cải thiện tính khả dụng của quy trình và tối thiểu hóa rủi ro về thời gian ngừng vận hành. Hưởng lợi từ tầm nhìn tổng quan rõ ràng thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến toàn diện để giảm độ phức tạp và chi phí vận hành. Ngoài ra, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng và môi trường.

Cải tiến các quy trình bảo trì của khách hàng

Cải tiến các quy trình bảo trì của khách hàng

Phân tích các quy trình bảo trì phức tạp cho thấy các tiềm năng cải tiến. Sự minh bạch này tạo điều kiện phát triển cải tiến. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi rất sẵn sàng đồng hành với khách hàng để tối ưu hóa quy trình bảo trì. Các vấn đề đo lường có mục tiêu được phát triển, được ưu tiên hóa và được ghi dữ liệu một cách dứt khoát trong một kế hoạch dự án. Chúng tôi hỗ trợ việc triển khai bảo trì tiên đoán và chiến lược bảo trì để cải thiện quy trình công việc bảo trì của khách hàng về lâu dài.

Những bước đi đầu tiên theo hướng bảo trì tiên đoán cùng với nền tảng Vạn Vật Kết Nối trong Công Nghiệp (IIoT)

Những bước đi đầu tiên theo hướng bảo trì tiên đoán cùng với nền tảng (IIoT

Nhờ giải giáp Vạn Vật Kết Nối trong Công Nghiệp (IIoT) sử dụng dữ liệu thiết bị và công cụ phân tích, Endress+Hauser có thể dự đoán trước các sự cố hoặc khi thiết bị của khách hàng bị hỏng. Có thể tránh được sự gián đoạn tốn kém bằng cách tiên đoán sự cố trước khi các sự cố này xảy ra. Bằng cách sử dụng thấu đáo thông tin từ dữ liệu cảm biến, Khách hàng có thể cải thiện độ tin cậy của sản phẩm cũng như tính khả dụng của quy trình. Sử dụng các giải pháp thông minh của chúng tôi để lập kế hoạch hoạt động bảo trì hiệu quả và hạn chế sự gián đoạn vận hành.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn