Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Dịch vụ quản lý hiệu chuẩn

Hiệu suất nhà máy cao hơn nhờ quy trình hiệu chuẩn được đồng bộ và tối ưu hóa

Lợi thế cạnh tranh của Khách Hàng phụ thuộc vào việc duy trì và không ngừng cải thiện hiệu quả sản xuất. Đội ngũ kỹ sư chuyên môn của chúng tôi sẽ giúp tối ưu hóa tiến trình hiệu chuẩn phù hợp với nhu cầu của Khách Hàng. Điều này sẽ giúp nâng cao năng suất, đảm bảo tính tuân thủ và duy trì chất lượng sản phẩm của Khách Hàng.
Giờ đây Khách Hàng có thể hoàn toàn tập trung vào các vấn đề kinh doanh cốt lõi của mình và giao việc quản lý, tối ưu hóa và hiệu chuẩn thiết bị cho một đối tác đáng tin cậy.

Chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng như thế nào:

Mục tiêu của Khách Hàng là quản lý việc thiết lập quy trình hiệu chuẩn nhằm đảm bảo tính tuân thủ của thiết bị luôn đạt mức cao nhất. Bằng việc chọn lựa Endress+Hauser là đối tác liên lạc duy nhất về các vấn đề trong nhà máy của Khách Hàng, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các hoạt động hiệu chuẩn đều hiệu quả về chi phí và phù hợp với quy trình sẵn có của Khách Hàng. Với việc sử dụng tối ưu các nguồn lực và phương pháp hiệu chuẩn nâng cao, chúng tôi giúp giảm thời gian hiệu chuẩn lại và đảm bảo rằng các quy trình được liên tục một cách suôn sẻ.


  • Tư vấn từ chuyên gia về quy trình quản lý độ lệch chuẩn và phân tích nguyên nhân gốc để giảm thiểu các điểm không phù hợp


  • Việc tối ưu hóa các chu kỳ hiệu chuẩn và xác định khả năng cải thiện sẽ giúp quản lý chi phí hiệu chuẩn một cách hiệu quả


  • Xác định các chỉ số KPI quan trọng để tạo ra sự minh bạch và thúc đẩy cải tiến liên tục

Lợi ích dành cho Khách Hàng:

Kết quả đo lường quy trình chính xác

Kết quả đo lường quy trình chính xác

Các chuyên gia về công nghệ hiệu chuẩn và đo lường của Endress+Hauser giúp Khách Hàng điều chỉnh chính xác các yêu cầu đo lường hiện có như Sai số Tối đa Cho phép hoặc các cảnh báo sai lệch. Các chuyên gia này cũng sẽ liên tục cải thiện quá trình hiệu chuẩn của Khách Hàng bằng cách phân tích nguyên nhân gốc của các điểm sai lệch và xác định các giải pháp điều chỉnh hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu không có thiết bị nào sai lệch so với thông số kỹ thuật yêu cầu.

Tận dụng hiệu quả các khoảng thời gian ngừng quy trình

Tận dụng hiệu quả các khoảng thời gian ngừng quy trình

Các thiết bị đã lắp đặt đều được đánh giá và các chu kỳ hiệu chuẩn được tối ưu hóa. Endress+Hauser chịu trách nhiệm về việc quản lý những đợt hiệu chuẩn được thực hiện bằng việc hợp tác giữa các nhà thầu phụ và các kỹ thuật viên hiệu chuẩn của chúng tôi. Tất cả các hoạt động được lên kế hoạch phù hợp với quy trình sản xuất, và thời gian hiệu chuẩn từng thiết bị sẽ được giảm.

Việc quản lý hiệu quả chi phí hiệu chuẩn

Việc quản lý hiệu quả chi phí hiệu chuẩn

Với các chỉ số KPI được phê duyệt và các cuộc họp báo cáo hàng tháng, chúng tôi giúp Khách Hàng đạt được sự minh bạch hoàn toàn về chi phí hiệu chuẩn và sự vận hành xuất sắc. Đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên hiệu chuẩn của chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách Hàng nhằm đảm bảo quy trình quản lý hiệu chuẩn luôn hiệu quả và tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng các nguồn lực tối ưu và các phương pháp hiệu chuẩn tiên tiến.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn