Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp

Đảm bảo hiệu suất tối ưu của nhà máy bằng những kỹ thuật được thiết kế riêng theo nhu cầu của Khách Hàng


Đối với các dự án nhà máy mới (green field) hoặc nâng cấp (brown field), dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi luôn đảm bảo hiệu suất nhà máy tối ưu từ giai đoạn thiết kế kỹ thuật đến vận hành và thử nghiệm với các giải pháp hiệu quả và bền vững. Với các công cụ kỹ thuật tiên tiến, chúng tôi hoàn thiện việc lập kế hoạch và thiết kế ứng dụng và đem đến cho Khách Hàng những lựa chọn linh hoạt cho các thành phần hệ thống. Tư vấn từ các chuyên gia của chúng tôi được đưa ra dựa trên hơn 60 năm kinh nghiệm thực tiễn và mục tiêu giúp Khách Hàng đạt năng suất tối ưu.

Chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng như thế nào:

Từ giai đoạn thiết kế căn bản về kỹ thuật cho thiết bị của quy trình tự động hóa nhà máy, cho đến đợt Kiểm tra Nghiệm thu Công trình cuối cùng, chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng đặt ra mục tiêu, xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn và đưa ra các quyết định về hệ thống được thông báo. Mang đến những kết quả có hiệu quả cao trong bối cảnh của môi trường sản xuất công nghiệp phức hợp hiện nay, chúng tôi sở hữu những chuyên môn cần thiết và bí quyết nhằm hỗ trợ tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Khách Hàng một cách bền vững.

  • Tạo URS (Đặc tả Yêu cầu Người dùng) và FDS (Đặc tả Thiết kế Chức năng) theo yêu cầu của dự án của Khách Hàng

  • Tạo nhóm tài liệu kỹ thuật gồm có danh sách thiết bị, danh sách thành phần, danh sách thành phần tự động hóa, bản vẽ CAD, bản vẽ điện, sơ đồ lắp đặt, bảng vật tư cáp, v.v..


  • Với hệ thống quản lý chất lượng dự án đạt tiêu chuẩn, chúng tôi thực hiện các thử nghiệm như Kiểm tra Nghiệm thu Nhà máy (FAT), Kiểm tra Nghiệm thu Công trình (SAT)

Lợi ích dành cho Khách Hàng

Công tác thiết kế và lập kế hoạch dễ dàng

Công tác thiết kế và lập kế hoạch dễ dàng

Endress+Hauser chính là đối tác toàn cầu đáng tin cậy để tiến hành dự án của Khách Hàng đúng thời điểm và phù hợp với kế hoạch ngân sách.Chúng tôi đang thiết kế các phương pháp dịch vụ kỹ thuật công nghiệp theo cách mà tiết kiệm chi phí và giữ cho dự án của Khách Hàng luôn đúng tiến độ.

các dự án kỹ thuật xuất sắc

Các dự án kỹ thuật xuất sắc

Chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ kỹ thuật công nghiệp toàn diện với một cách tiếp cận thông tin hợp lý nhằm cho phép chúng tôi để tối thiểu hóa các các giao diện cần thiết và giảm nỗ lực của việc liên kết điều phối. Kinh nghiệm bao quát của chúng tôi trong lĩnh vực quản lý dự án sẽ đảm bảo cho các dự án kỹ thuật của Khách Hàng luôn tiến hành hiệu quả và tập trung, phù hợp với ngân sách và đảm bảo về mặt thời gian.

Phương pháp hiện đại

Phương pháp hiện đại

Chúng tôi đảm bảo quy trình trao đổi thông tin và dữ liệu điện tử một cách hiệu quả bằng các công cụ và tài liệu được chuẩn hóa (CAD / CAE). Chất lượng dữ liệu được cải thiện và tính nhất quán chính là những lợi ích được cung cấp cho Khách Hàng từ dịch vụ kỹ thuật công nghiệp của chúng tôi.Ngoài ra, các chuyên gia của chúng tôi đảm bảo rằng giải pháp dành cho Khách Hàng luôn đáng tin cậy, vững chắc và hỗ trợ các tiêu chuẩn tích hợp.

Khởi động nhà máy suôn sẻ

Khởi động nhà máy suôn sẻ

Chúng tôi đảm bảo rằng quy trình khởi động hệ thống được hoàn thiện và hoạt động chính xác ngay từ đầu.Đội ngũ kỹ sư chuyên môn của chúng tôi có thể cung cấp quy trình thiết lập và kiểm tra nhanh chóng nhờ vào hệ thống tài liệu được chuẩn hóa khi bàn giao dự án.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn