The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Điều Khoản và Điều Kiện Pháp Lý Chung

Endress+Hauser Instruments International AG

Dưới đây là tài liệu pháp lý mà chúng tôi làm sẵn để các bạn có thể tải về.
Vì các công ty của chúng tôi tại Almaty/Kazakhstan, Dubai/Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh/Việt Nam, Thành phố Panamá/Panamá là các chi nhánh của Endress+Hauser Instruments International AG tại Thụy Sĩ, Điều Khoản và Điều Kiện Chung của công ty Thụy Sĩ cũng áp dụng cho các chi nhánh này.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn