Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Ensure business continuity with My Endress+Hauser

Keep an overview of your prices, transactions and more

The new functionalities transform endress.com into a smart and powerful cooperation platform that connects you directly to us and our wide network of sales representatives. Your personalized section lets you easily conduct operations within a few minutes. Manage your transactions, buy products, order spare parts, download documentation, and get access to your contacts – in the office, in the field, on the go.

Lợi ích

  • Giá cả

    Xem và so sánh giá sản phẩm bất cứ lúc nào

  • Giao dịch trực tuyến

    Gửi yêu cầu báo giá, xem các giao dịch trong quá khứ và theo dõi báo giá và đơn hàng của bạn

  • Phụ tùng

    Dễ dàng đặt hàng bộ phận thay thế hoặc phụ tùng cho thiết bị của bạn

  • Tài liệu

    Dễ dàng truy cập thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng hoặc các trực quan hóa dạng CAD

  • Mục ưa thích cá nhân

    Lưu và sắp xếp các sản phẩm ưa thích của bạn bằng số tham chiếu của riêng bạn

  • Liên hệ

    Hãy liên lạc với bộ phận liên hệ bán hàng Endress + Hauser tại địa phương bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ cá nhân

Bắt đầu với tài khoản My Endress+Hauser

Dành cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới

Discover now on endress.com: New possibilities, new experiences. Personal and digital.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn