Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Sản xuất các dung dịch pH để hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm được công nhận của Endress+Hauser

Sản xuất dung dịch pH để hiệu chuẩn được công nhận

Khách Hàng có thể tin tưởng vào kết quả chính xác từ chúng tôi

Endress+Hauser đã xuất sắc vượt qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt của cơ quan chứng nhận quốc gia của Đức (DAkkS) phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Phòng hiệu chuẩn các chất đệm pH được công nhận của chúng tôi luôn đáp ứng các yêu cầu cao nhất của Khách Hàng và đảm bảo độ tin cậy của các thiết bị đo độ pH.

Các dung dịch pH để hiệu chuẩn đáp ứng các yêu cầu cao nhất

Độ chính xác của một điểm đo độ pH bắt nguồn từ việc hiệu chuẩn phù hợp với dung dịch pH để hiệu chuẩn. Endress+Hauser sản xuất các dung dịch pH để hiệu chuẩn tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt nhất, được quy định với giá trị thực tế và độ chính xác là ±0.02 pH. Các dung dịch dùng để hiệu chuẩn cùa chúng tôi có thể truy xuất đến cái tài liệu tham khảo chuẩn của NIST (Hoa Kỳ) and PTB (Đức), và chỉ chứa các chất bảo quản được FDA liệt kê. Để chứng minh chất lượng dung dịch dùng để hiệu chuẩn đạt chất lượng cao, chúng tôi thường xuyên tham gia thử nghiệm round-robin (vòng tròn) quốc tế.

Sản xuất dung dịch pH dùng để hiệu chuẩn

Cơ quan chứng nhận quốc gia của Đức (DAkkS) chứng nhận sản xuất dung dịch dùng để hiệu chuẩn hoàn chỉnh và cấp giấy phép hiệu chuẩn cho phòng thí nghiệm hiệu chuẩn pH của chúng tôi tại Waldheim, Đức (số chứng nhận của DAkkS: D-K-15193). Việc cấp chứng nhận kiểm định xác nhận rằng các giá trị và độ lệch thực tế của các dung dịch dùng để hiệu chuẩn do chúng tôi sản xuất đều được xác định một cách chính xác. Hơn nữa, chúng tôi được phép cung cấp chứng nhận do các dung dịch pH dùng để hiệu chuẩn do chúng tôi sản xuất, nhằm đơn giản hóa các vết kiểm toán và cải tiến độ tin cậy qui trình vận hành chuẩn (SOPs).

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Liên hệ

  • Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Dieselstraße 24

    70839 Gerlingen

    Đức

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn