Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Kaiser Optical Systems, Inc., company facts

Over 30 years of global leadership in Raman Spectroscopy solutions

Kaiser Optical Systems, Inc. (Kaiser), an Endress+Hauser company, is the global leader in lab-to-process Raman spectroscopic instrumentation for in situ optical composition analysis. Our solutions harness the powerful analytical information of Raman Spectroscopy to help our customers understand, measure, and control their chemistries.
Learn more about our products and our offerings below.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn