Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Endress+Hauser Optical Analysis Headquarters

Endress+Hauser Optical Analysis, company facts

World-leading provider of Raman, TDLAS and QF instrumentation systems

Endress+Hauser Optical Analysis is the global leader in spectroscopic instrumentation for chemical composition and concentration analysis. Our offerings harness the powerful analytical information of Raman spectroscopy, tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS), and quenched fluorescence (QF) to help our customers understand, measure, and control their laboratory and process chemistries. Learn about our two centers of excellence below.

Liên hệ

  • Endress+Hauser Optical Analysis, Inc.

    Endress+Hauser Optical Analysis, Inc.

    371 Parkland Plaza

    Ann Arbor, MI 48103

    Hoa Kỳ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn