Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Pepperl+Fuchs

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Năm 1945, Walter Pepperl và Ludwig Fuchs mở một xưởng radio nhỏ ở Mannheim, Đức, dựa trên nguyên tắc sáng tạo, tầm nhìn doanh nhân và khả năng tự lực. Kinh nghiệm của họ được biến thành những ý tưởng mới và họ liên tục say mê phát triển sản phẩm cho khách hàng. Thành quả của nỗ lực này là sự ra đời của cảm biến tiệm cận. Sáng chế này là điểm khởi đầu cho câu chuyện thành công của công ty.

Pepperl+Fuchs

Tài liệu Tích hợp Mở

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn