Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

HIMA Paul Hildebrandt

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Trong hơn 45 năm qua, các công ty sản xuất dầu khí, hóa chất, dược phẩm và năng lượng tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ và tư vấn của HIMA để vận hành nhà máy liên tục và bảo vệ con người & môi trường. Là chuyên gia về thiết bị an toàn thuộc sở hữu gia đình, HIMA hoạt động trên 50 địa điểm trên khắp thế giới và có lực lượng lao động gồm 850 nhân viên.

HIMA Paul Hildebrandt

Tài liệu Tích hợp Mở

Liên hệ

Tải

    Tài liệu giới thiệu về Tích hợp Mở

    Chương trình gặp gỡ đối tác để kiểm nghiệm thực tế các cấu trúc liên kết trong lĩnh vực tự động hóa đa nhà cung cấp

    Tích hợp Mở chương trình gặp gỡ đối tác – đối tác và dự án

    Chương trình gặp gỡ đối tác là chương trình mở đối với tất cả các doanh nghiệp trên thị trường, những doanh nghiệp giống như Endress+Hauser đều dựa trên những tiêu chuẩn mở trong giao tiếp kỹ thuật số và tích hợp các thiết bị hiện trường.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn