Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

HIMA Paul Hildebrandt

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Trong hơn 45 năm qua, các công ty sản xuất dầu khí, hóa chất, dược phẩm và năng lượng tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ và tư vấn của HIMA để vận hành nhà máy liên tục và bảo vệ con người & môi trường. Là chuyên gia về thiết bị an toàn thuộc sở hữu gia đình, HIMA hoạt động trên 50 địa điểm trên khắp thế giới và có lực lượng lao động gồm 850 nhân viên.

HIMA Paul Hildebrandt

Tài liệu Tích hợp Mở

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn