Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Tuyên bố về khoáng sản thuộc khu vực xung đột của Endress+Hauser

Xem tuyên bố của chúng tôi về khoáng sản thuộc khu vực xung đột

Endress+Hauser cam kết cung cấp cho Khách Hàng những sản phẩm có chất lượng cao nhất và luôn hướng đến các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp cao nhất. Mặc dù Endress+Hauser không bắt buộc phải báo cáo với SEC, chúng tôi cam kết hỗ trợ Khách Hàng tuân thủ các yêu cầu báo cáo. Chúng tôi đã phân tích chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi đã lưu ý đầy đủ việc xác định nguồn gốc và vận chuyển thương mại các loại khoáng sản trong khu vực xung đột.

Tuyên bố về khoáng sản thuộc khu vực xung đột ©Endress+Hauser

Chúng tôi đảm bảo các sản phẩm và thiết bị từ các nhà cung cấp của chúng tôi không được coi là khoáng sản trong khu vực xung đột có nguồn gốc từ DRC, hoặc chúng hoàn toàn không có xung đột xét theo các tiêu chuẩn EICC. Do đó, Endress+Hauser sẽ liên tục đánh giá và thẩm định chuỗi cung ứng của mình.

Tại thời điểm này, chúng tôi đã tiến hành điều tra và công bố báo cáo về khoáng sản trong khu vực xung đột, sử dụng mẫu do tổ chức Conflict-Free Sourcing Initiative (cfsi) cung cấp. Báo cáo về khoáng sản trong khu vực xung đột của Endress+Hauser sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bạn sẽ tìm thấy báo cáo của Tập Đoàn Endress+Hauser ở đây.

Bạn có thể yêu cầu Endress+Hauser tại địa phương cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về vấn đề này.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn