Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Nhân viên của Endress+Hauser trong một cuộc họp

Một nền văn hóa mạnh mẽ

Tìm hiểu các nguyên tắc và giá trị độc đáo của chúng tôi

Các công ty gia đình khác nhau – và chúng tôi là một công ty gia đình điển hình.Chúng tôi tin vào các giá trị bền vững và luôn tuân thủ các nguyên tắc.Quan điểm này đã hình thành nên một nét văn hóa doanh nghiệp rất đặc biệt.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn