Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Quy tắc ứng xử

Chúng tôi đón nhận và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp như thế nào

Chúng tôi tuân thủ mọi luật lệ hiện hành và hành xử theo đạo đức. Quy tắc ứng xử của Endress+Hauser hỗ trợ chúng tôi trong việc này. Trong đó quy định những việc chúng tôi nên và không nên làm.

Nhân viên Endress+Hauser trong cuộc họp ©Endress+Hauser

Quy tắc ứng xử của Endress+Hauser

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn