Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Tinh thần Endress+Hauser

Văn hóa của chúng tôi

Không chỉ trong những quy định của công ty mà còn ở cách ứng xử trong doanh nghiệp. Tinh thần Endress+Hauser thể hiện các giá trị và nhận thức quan trọng đối với chúng tôi.

Nhân viên Endress+Hauser trong một cuộc họp ©Endress+Hauser

Các nguyên tắc cốt lõi

 • Chúng tôi phục vụ khách hàng của mình và học hỏi từ họ

 • Chúng tôi vẫn là công ty gia đình

 • Chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau

 • Chất lượng là trên hết

 • Lòng trung thành và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội là những giá trị cốt lõi

 • Chúng tôi giao tiếp cởi mở với tinh thần xây dựng

 • Học hỏi từ những lỗi lầm

Phong cách lãnh đạo

 • Chúng tôi lãnh đạo bằng cách nêu gương

 • Chúng tôi thử thách và hỗ trợ nhân viên

 • Chúng tôi khuyến khích phát triển cá nhân

 • Chúng tôi nuôi dưỡng một tinh thần đồng đội

 • Chúng tôi công nhận những đóng góp của nhân viên

Con người

 • Sống khiêm tốn

 • Chúng tôi sống theo niềm tin của mình

 • Không bỏ cuộc

 • Làm việc hiệu quả cùng nhau

 • Thân thiện với nhau

 • Chúng tôi đặt lợi ích chung lên trước lợi ích cá nhân

 • Khuyến khích sự đa dạng

Ưu tiên hàng đầu

 • Công việc của chúng tôi rất quan trọng đối với Khách Hàng

 • Cư xử đúng mực

 • Luôn cải tiến

 • Thực hiện công việc theo đúng quy trình ngay từ đầu

 • Giải quyết tận gốc vấn đề

 • Chúng tôi tin tưởng những người có trách nhiệm

 • Lợi ích là kết quả của việc làm tốt, không phải là mục tiêu

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn