Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Health status of analytical sensors

What is the health status of my analytical sensors?

Take the guess work out of monitoring the health of your analytical sensors and transmitters with Heartbeat Technology! Simply purchase an activation code for your Liquiline CM44x transmitter and in just 5 minutes you can easily verify the health of your sensors and transmitters. And the easy-to-read maintenance timer makes scheduling schedule service calls a breeze.

Ngày tháng
11.06.2019
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Liquiline sensors ©Endress+Hauser

Liquiline

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn