Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Steam in the Oil & Gas industry

Steam is an expensive necessity for refineries and the upstream Oil & Gas industry

Endress+Hauser has developed many instruments to measure both quality and quantity of steam. This online seminar will address the issues and remedies of measuring steam in harsh and explosion dangerous environments.

Ngày tháng
26.05.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Steam in Oil & Gas industry ©Endress+Hauser

Steam in Oil & Gas industry

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn