Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Steam use in the Food & Beverage and Life Sciences industry

Steam module 5: Steam use - Food & Beverage and Life Science industry

The ultimate goal of using steam is sterilization or passing on its heat to a process. Plate heat exchangers as well as clean steam generators are often found in the Food & Beverage industry, pure steam generators (water for injection) in the Life Sciences industry. Find out how we can help you ensure quality, availability and efficiency.

Ngày tháng
05.05.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Steam use ©MILEI

Steam use

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn