Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Technology Training EtherNet/IP

A hands-on based course, recognized in all industries

At the end of the course you will be able to design and commission an EtherNet/IP network.
Actual hands-on tasks will help you to understand how the EtherNet/IP technology works in detail. You will understand the benefits of the technology and know the procedure for troubleshooting.

Ngày tháng
25.01.2021 - 26.01.2021
Thời gian
08:30 SA - 05:00 CH
Địa điểm
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
CH-4153 Reinach
Thụy Sỹ
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Đức
Số người tham dự tối thiểu
4
Số người tham dự tối đa
8
Chi phí tính bằng nội tệ
800 CHF

Thông tin bổ sung

EtherNet/IP Training ©Endress+Hauser

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn