Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Technology Training PROFIBUS

A hands-on course, recognized in all industries

You will learn with the help of actual hands-on tasks, how PROFIBUS fieldbus technology works in detail. Features like device integration and device exchange are shown as well as device configuration via FDT/DTM.

Ngày tháng
25.02.2021 - 26.02.2021
Thời gian
08:30 SA - 05:00 CH
Địa điểm
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
CH-4153 Reinach
Thụy Sỹ
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Đức
Số người tham dự tối thiểu
4
Số người tham dự tối đa
8
Chi phí tính bằng nội tệ
800 CHF

Thông tin bổ sung

PROFIBUS Training © Endress+Hauser

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn