Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Giải pháp nâng cao năng suất mà vẫn giảm chi phí

Sự kết hợp giữa các thiết bị và trình độ chuyên môn đáng tin cậy trong các giải pháp tùy biến

Tối ưu hệ thống và quy trình bằng giải pháp được thiết kế riêng theo nhu cầu của bạn. Hưởng lợi dịch vụ toàn diện: tư vấn, phân tích yêu cầu, vận hành thử, bảo dưỡng trong suốt quá trình vận hành. Chúng tôi sử dụng hiệu quả thông tin hiện hữu và liên tục tích hợp dữ liệu vào hệ thống CNTT để tối ưu quy trình của bạn. Tìm hiểu về các giải pháp hiện hữu dành cho bạn:

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn