Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Overfill Prevention

Addressing the most significant risk of your storage tank

One of the most significant risks at facilities that store hazardous liquids is an overfill event. The severity of an overfill event may be high due to health and safety issues or environmental damages – followed by fines and lawsuits. The worst-case scenario may be a vapor cloud explosion causing devastation and offending the company. In joint response to recent overfill events, the industry developed the API/ANSI Standard 2350 – a totally new requirement related to safety management systems.

Overfill prevention system portfolio ©Endress+Hauser

Overfill prevention system portfolio

Overfill prevention for tank gauging ©Endress+Hauser

Overfill prevention for tank gauging

Overfill prevention process ©Endress+Hauser

Overfill prevention process

Prevent overfills with an independent and diverse system

As a result of recent incidents and in order to ensure safe functionality, systematic overhauls to overfill prevention systems have taken place. In order to meet the highest safety standards, independent and diverse Overfill Prevention Systems are used.

Automated overfill prevention system

©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn