Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Asset information management

Improve maintenance by access to critical asset information

A clear picture and detailed knowledge of your installed base is a solid foundation for a proactive maintenance strategy. Relevant and automatically updated asset information allows you to improve the operations process continuously. The combination of data from plant operations and processes creates information that enables you to decide on measures to reduce plant costs, enhance plant availability and increase compliance.

Asset information management ©Endress+Hauser

The right information at the right time

Whether you need to find information to improve spare part management, trace instrument history records of key events or monitor criticality, up-to-date asset information is always available quickly. Web-based tools allow you to manage operational information at any time or place. Combined with plant asset management software and customized services, these tools enable you to optimize your daily maintenance tasks.

Lợi ích

 • Up-to-date device data around-the-clock and through the entire life cycle of your installed base

 • Minimized plant downtime and errors with effective monitoring of your installed base

 • Comprehensive asset information for reliable planning

 • Increased production quality and safety thanks to transparent data

 • Compliance through easily accessible reports and certificates

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn