Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Calibration management

We understand field devices – and how to calibrate them

In line with your business processes, we provide calibration management solutions that allow you to schedule and track your instrument calibration as well as to produce electronic certificates and reports compliant to ISO 17025. With the integration of mobile devices and calibrators with automated management a high level of efficiency and reliability is achieved.

We understand field devices – and how to calibrate them ©Endress+Hauser

Compliant, paperless and integrated data at enterprise level

Manage all your calibration activities and documentation within a single system. Be always ready for audits with paperless procedures and benefit from valuable key performance indicators (KPIs) to help you to optimize your calibration schedules. Our calibration services range from calibration management contracts and training through to the complete planning, installation and commissioning of calibration systems according to good manufacturing practices e.g. GAMP.

Lợi ích

 • Paperless documentation and automated procedures increase efficiency and reduce errors/ user failures

 • Follow quality standards for calibration management

 • Improve vertical integration of calibration data from field into the Endress+Hauser Asset Information Management System (W@M) and ERP systems

 • Cost-saving potential due to intelligent calibration scheduling based on KPI analysis

 • History as well as tracking of changes thanks to event-based documentation of all activities in the audit trail

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn