Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Tòa nhà Sternenhof tại Reinach Thụy Sỹ.

Các công ty liên quan

Việc mua lại các công ty khác nhằm củng cố vị thế và mở rộng các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Endress+Hauser

Chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng dựa trên những thế mạnh của chúng tôi: sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong các ngành công nghiệp.Các công ty liên quan mở rộng phạm vi sản phẩm của chúng tôi bằng kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích phòng thí nghiệm, và các hệ thống phân tích chất lỏng, chất rắn và chất khí tiên tiến cũng như hoạt động tư vấn về năng lượng và các công nghệ cảm biến.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn