Endress+Hauser Conducta

Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển - Chế tạo thiết bị phân tích chất lỏng

Endress+Hauser Conducta là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị đo lường và hệ thống phân tích chất lỏng hoàn chỉnh. Một yếu tố quan trọng trong thành công của chúng tôi chính là luôn đi đầu về mặt công nghệ, xét về những cải tiến sản phẩm mang tính đột phá cùng các quy trình sản xuất hướng tới tương lai. Sức mạnh sáng tạo của chúng tôi được tạo nên từ kinh nghiệm của hơn 1000 nhân viên năng động và tận tâm trên toàn thế giới. Họ đang làm việc tại các nhà máy của chúng tôi tại Đức, Mỹ và Trung Quốc.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn