Năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất của Endress+Hauser Conducta

Đối tác đáng tin cậy của Khách Hàng trong lĩnh vực phân tích chất lỏng

Với hơn 35 năm kinh nghiệm và tinh thông trong các ứng dụng, chúng tôi là đối tác lý tưởng của Khách Hàng trong lĩnh vực phân tích chất lỏng.Chúng tôi luôn chú trọng hoạt động nghiên cứu & phát triển, các công nghệ sản xuất tiên tiến và tự động hóa mức độ cao. Triết lý sản xuất, nguyên lý hiệu chuẩn và các chứng nhận của chúng tôi được chuẩn hóa trong tất cả nhà máy sản xuất của chúng tôi trên toàn thế giới – nên dù Khách Hàng ở đâu đi nữa cũng sẽ luôn tiếp cận được các thiết bị tiên tiến và chất lượng cao như nhau.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn