Thông tin về công ty Endress+Hauser Conducta

Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển - Chế tạo thiết bị phân tích chất lỏng

Một trong những yếu tố thành công của chúng tôi chính là vị thế dẫn đầu về công nghệ, bao gồm những cải tiến mang tính đột phá, và quá trình sản xuất hướng tới tương lai tại các cơ sở của chúng tôi ở Đức, Mỹ và Trung Quốc.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn