Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển – Chế tạo và Sản xuất Endress+Hauser Wetzer

Đối tác đáng tin cậy về thiết bị đo nhiệt độ hàng đầu và các thành phần hệ thống

Chúng tôi luôn tập trung vào việc nghiên cứu & phát triển, các công nghệ sản xuất mới nhất và tự động hóa mức độ cao. Mọi triết lý sản xuất, quy tắc hiệu chuẩn và chứng nhận của chúng tôi đều được chuẩn hóa trong tất cả các nhà máy sản xuất trên toàn thế giới - vì vậy dù đang ở đâu, Khách Hàng cũng sẽ luôn nhận được các thiết bị tiên tiến, với chất lượng cao như nhau.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn