Thông tin về Endress+Hauser Wetzer

Năng lực sản xuất toàn cầu về thiết bị đo nhiệt độ, thành phần hệ thống và thiết bị quản lý dữ liệu

Các cơ sở sản xuất toàn cầu của chúng tôi sử dụng các kỹ thuật và công nghệ sản xuất tiên tiến nhất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết bị đo lường cũng như an toàn cho người lao động và thân thiện với môi trường.

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn