Thông tin về công ty Endress+Hauser Flowtec

Hơn 40 năm kinh nghiệm về thiết bị đo lưu lượng

Hơn 1900 nhân viên làm việc tại 6 nhà máy sản xuất đảm bảo rằng Khách Hàng có được những giải pháp thích hợp và tối ưu để đo chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện cũng như đo khí và hơi nước.

Tìm hiểu thêm về các cơ sở sản xuất của chúng tôi trên toàn thế giới

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn